CHOOSE

Your Plan

Databases

Domains

Users

Support

Support

Your Text

Your Text

فرو سیلیسیم

منیزیم


Si: 47 - 50

Mg: 6 - 7

Fe , Ca : balance

Size: 2 - 5 mm

size: 6 - 15 mm

size: 10 - 35 mm

از آنجاییکه منیزیم در دمای بالا تبخیر می شود معمولاً از آلیاژ‌های منیزیم جهت افزودن منیزیم به مذاب استفاده می‌شود. افزودن فروسيليکومنيزيم به آلياژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافيت ها مقاومت به ضربه را در قطعات ريختگی افزايش داده و استحکام را افزايش می دهد. این محصول کمی قبل از بارريزی در قالب اضافه می شود که منيزيم توسط جوانه های گرافيت جذب شده و با تغییر تنش سطحی شرايط رشد در تمام جهات يکنواخت می شود. لذا مدول الاستيک، درصد تغییر طول نسبی (الانگیشن) و استحکام کشش نهایی (UTS) در قطعات بهبود می يابد .
کاربرد:
تولید چدن های نشکن و چدن با گرافیت فشرده

فروسیلیس منیزیم