CHOOSE

Your Plan

Databases

Support

Your Text

فرومولیبدن


Mo: 65

Size: 10 - 60 mm

فرومولیبدن

فرومولیبدن در صنایع فولاد،خودروسازی،کشاورزی،شیشه سازی و نفت کاربرد بسیار دارد.فرومولیبدن مقاومت فولاد را در برابر ضربه بالا برده وبا عث استحکام آن می گردد.به همین دلیل به عنوان یک سخت کننده در فولاد های آلیاژی بکار می رود.

فرومولیبدن