[ARPLite id=103]

گرافیت چرب:پودرکربن معدنی که بصورت هگزاگونال متبلور می گردد میباشد در دنیا کمتر از پودر زغال یافت و      ماده ای استراتژیک محسوب می گردد . حفظ خواص کریستالین ،همچنین قابلیت عبور الکتریسیته و تحمل بالای شوک های حرارتی موجب آن گردیده که از این کالای راهبردی در تولید مداد ، رنگ دانه الکترود و پوشش ماسه ها بصورت حلال در ریخته گری و … کاربرد دارد .

این ماده که بیشتر در ریخته گری  تحت عنوان گرافیت چرب  نامیده میشود  اغلب برای پوشش های رنگی بکار گرفته میشود و از خردایش  و دانه بندی گرافیت تولید میگردد تولید این ماده بدلیل خواص الکتریسیته ساکن  تکنیکال میباشد و غالب این مواد وارداتی میباشد  جدول زیر مشخصات یک گرافیت قابل قبول اینشرکت در ایران را نمایش میدهد  .