مطالب توسط admin

مشخصه های فروسیلیسیم

فروسیلیسیم ۱- خواص شیمی فیزیکی فروسیلیسیم سیلیسیم فلزی با جرم اتمی ۲۸/۰۸۶، دانسیته ۲/۳۷g/cm3، نقطه ذوب ۱۴۱۴ درجه سانتی گراد و نقطه جوش ۲۲۸۷ درجه سانتی گراد می باشد و در خواص الکتریکی نیمه رساناست. سیلیسیم با اکسیژن واکنش کرده و سیلیسی SiO2 را شکل می دهد که نقطه ذوب آن ۱۷۱۰ درجه سانتی گراد […]