مشخصه های فروسیلیسیم

فروسیلیسیم ۱- خواص شیمی فیزیکی فروسیلیسیم سیلیسیم فلزی با جرم اتمی ۲۸/۰۸۶، دانسیته ۲/۳۷g/cm3، نقطه ذوب ۱۴۱۴ درجه سانتی گراد و نقطه جوش ۲۲۸۷ درجه سانتی گراد می باشد و در خواص الکتریکی نیمه رساناست. سیلیسیم با اکسیژن واکنش کرده و سیلیسی Si…

سیلیسیم

سیلیسیم (به انگلیسی: Silicon) (با سیلیس که دی‌اکسید سیلیسیم است اشتباه نشود) با نماد Si عنصری شیمیایی از خانوادهٔ شبه فلزهااست که در گروه چهارم و دورهٔ سوم جدول تناوبی (استاندارد) عنصرها جای دارد. عدد اتمی این عنصر ۱۴ است و چهار الکترون در لایهٔ ظ…

متالورژی پودر

تاریخچه متالورژی پودر و هنر فلزکاری و سرامیک پزی با یکدیگر مرتبط می‌باشند. یکی از قبایل باستانی آمریکا، اینکاها، جواهرات و اشیائی از پودر فلزهای قیمتی ساخته بودند که نشان از باستانی بودن روش متالورژی پودر می‌باشند. حتی با همه کشفیات مهم، متالو…