محصولات ما

فرو آلیاژ ها

فروآلیاژها، آلیاژهایی هستند که از آهن و یک یا چند عنصر دیگر تشکیل شده‌اند و شرایط آسان داخل شدن عنصر یا عناصر مورد نظر به فولاد یا چدن مذاب را فراهم می‌کنند. نقش این عناصر می‌تواند شامل اکسیژن‌زدایی و یا ایجاد ساختار مورد نظر و دستیابی به خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب برای کاربردهای معین انواع فولاد و چدن باشد.

فرومولیبدن

فرومولیبدن در صنایع فولاد،خودروسازی،کشاورزی،شیشه سازی و نفت کاربرد بسیار دارد.فرومولیبدن مقاومت فولاد را در برابر ضربه بالا برده وبا عث استحکام آن می گردد.به همین دلیل به عنوان یک سخت کننده در فولاد های آلیاژی بکار می رود.

گرافیت

از گرافیت به عنوان الکترودهای کوره، روان کننده، ماده نسوز، قطعات  الکتریکی، رنگ‌ها، فولادهای پرکربن، چدن‌ها، مداد گرافیتی و … استفاده می‌شود. گرافیت بر خلاف الماس (دیگر آلوتروپ کربن) هادی جریان الکتریکی‌ست. گرافیت پایدارترین شکل کربن در شرایط استاندارد است.

افزودنی و کمک ذوب

موادی که از آنها به منظور گداختن، مشتعل کردن و کاهش دمای ذوب استفادهمی شود، کمک ذوب نامیده می شوند . کمک ذوب ها ممکن است به صورت کانی، سنگ و یا ترکیبی مصنوعی باشند

فلزات خاص

شرکت مانا مواد ذوب پارس پویا به جهت تأمین نیاز بخش های مختلف صنعت، فلزات خاص و کم کاربرد را در جزئی از زنجیره عرضه خود قرار داده است.

انواع شمش

شمش‌ها محصولات نیم ساخته‌ای هستند که در مراحل بعد تحت فرایندهای دیگر به قطعات مورد نیاز در می‌آیند.در نورد فولاد به فراورده‌هایی با سطح مقطع بزرگ‌تر از  225 س.م. شمش و به فراورده‌هایی با سطح مقطع کوچک‌تر از آن شمشال گفته می‌شود.