فرو وانادیم

وانادیم با کربن می تواند VC و دیگر کاربیدها را شکل دهد. کاربید VC سختی بالا و نقطه ذوب ۲۸۰۰ درجه سانتی گراد را دارا

ادامه مطلب »

فروکروم- قسمت سوم

شاخصهای فنی اقتصادی مصرف انرژی الکتریکی برحسب یک تن فروکروم پرکربن (۶۰%کروم) با بازدهی ۹۲% کروم، ۳۴۰۰-۳۳۰۰kW.h می باشد. مصرف مواد شارژ، ( kg )،

ادامه مطلب »

فروکروم – قسمت دوم

۳- روشهای تولید فروکروم: طرح اصلی برای تولید گریدهای مختلف فروکروم، کوره قوس است. فروکروم بسته به مقدار معین شده کربن آن می تواند با

ادامه مطلب »

فروکروم- قسمت اول

کروم دارای جرم اتمی ۵۱/۹۹۶، دانسیته ۷/۱۹gr/cm3، نقطه ذوب ۱۹۰۰- ۱۸۵۰ درجه سانتی گراد و نقطه جوش ۲۴۹۶ درجه سانتی گراد می باشد. کربن و

ادامه مطلب »

صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست

صفحه نخست